Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Zonalpelargoner - bas och speciella sorter

Zonalpelargonerna är de som vi brukar kalla ”vanlig pelargon”. Namnet kommer från den tydliga hästskoformade zon som finns på bladen hos P.zonale, en vild art som är en av urspungsarterna. Zonalpelargonerna är den absolut största och dominerande av sortgrupperna. De delas in i undergrupper. Bas och Speciella sorter innehåller de sorter som inte räknas till någon av undergrupperna för att de är utan de speciella kännetecknen eller att det är unikt annorlunda.